Deze interventies geven je inzicht in de rol van normen en verwachtingen rond mannelijkheid op allerlei punten in je organisatie en helpen je met concrete handvatten om je doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op een sociale veiligheid binnen de organisatie, mannen meekrijgen in jullie duurzaamheidsbeleid, het opzetten van gendertransformatieve marketing, mentaal welzijn verhogen van medewerkers, Human Resources en Diversiteit & Inclusie ondersteunen in het wegnemen van bezwaren of een cultuuromslag na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Altijd in overleg, altijd passend, altijd op maat. 

 

DoelgroepBedrijven, organisaties, clubs, netwerken, evenementen 

 

DoelIedere organisatie heeft andere uitdagingen rondom gendergelijkheid, iedere opdrachtgever andere behoeften met betrekking tot (schadelijke) gendernormen. Samen maken wij op maat het perfecte aanbod gericht op één of meerdere thema’s binnen ons werk.  

 

KostenMasterclass/keynote vanaf €1.500,-, exclusief BTW.  

Workshops vanaf €950,- exclusief BTW. 

Verandertraject € op aanvraag 

 

Contactinformatie 

Bereikbaar via info@emancipator.nl of via 06-83561841