Seksuele intimidatie is: opmerkingen, gebaren en handelingen die een seksueel karakter hebben en die het slachtoffer als ongewenst en/of intimiderend ervaart. Denk aan seksueel getinte opmerkingen of berichten, iemand vastpakken, aanranding en verkrachting. Dit is seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat zich in verschillende situaties voor kan doen. Seksuele intimidatie kan plaats vinden op straat, in de horeca, op je werk, op school en op sport- en vrijetijdsverenigingen.

Voor bepaalde vormen van intimidatie, zoals intimidatie op straat op seksuele intimidatie op werk is er geen specifiek meldpunt. Wel zijn er verschillende organisaties en stichtingen die zich hiervoor inzetten, zoals Stichting Stop Straatintimidatie en Fairspace. Weet je niet zeker wat je moet doen? Dan kan je ook altijd een afspraak maken met je huisarts voor advies.

Bij de volgende organisaties en meldpunten kan je terecht indien je te maken hebt met seksuele intimidatie:

Centrum Seksueel Geweld 

Websitewww.centrumseksueelgeweld.nl  
Telefoonnummer: 0800-0188 (dag en nacht)

Wie kan een melding doen
Iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft gehad.

Wat gebeurt er met een melding
Na de melding kan het centrum ervoor zorgen dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld als je dit wilt, zodat er passende hulp voor het slachtoffer komt. Het is belangrijk om snel hulp te zoeken, liefst binnen 7 dagen. Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) helpen ze jou als je kortgeleden aangerand of verkracht bent. Ben jij langer dan zeven dagen geleden slachtoffer geworden van seksueel geweld? Dan is het goed om te weten dat het nooit te laat is om professionele hulp in te schakelen. Ook na 7 dagen kan het Centrum Seksueel Geweld je ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp in jouw situatie. Zo kunnen ze je in contact brengen met de politie en kunnen ze je helpen om een arts of psycholoog je vinden.

Samen met een CSG-medewerker bekijk je welke hulp je nodig hebt en kun je een keuze maken in de acties die je wilt ondernemen. De CSG-medewerker kan je in contact brengen met een zorgverlener en professionals bij jou in de buurt, zodat je direct geholpen kan worden. Als je ervoor kiest om aangifte te doen dan kan het CSG je hierbij helpen en je advies geven. Ze kunnen je in contact brengen met de politie.
Het CSG kan je ook adviseren om naar een arts te gaan. Daarnaast kan de medewerker je helpen met het vinden van een gespecialiseerd traumabehandelaar bij jou in de buurt. De hulpverlener of psycholoog kan je verder helpen met het verwerken van je ervaring.


Hulplijn Verbreek de Stilte  

Websitehttps://www.verbreekdestilte.nl/   
Telefoonnummer: 0900-9999-001  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding en verkrachting.  

Wat gebeurt er met een melding:  
De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Ook als het om gebeurtenissen gaat van langer geleden. Ze kunnen je na een melding doorverwijzen naar lokale hulpverleners en professionals. 


Qpido

Websitehttp://www.qpido.nl/  
Telefoonnummer: 06 2933 8064, whatsapp: +31629338064 
E-mailinfo@qpido.nl  

Wie kan een melding doen:
Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten.  

Wat gebeurt er met een melding
Qpido geeft voorlichting op scholen aan leerlingen, docenten, ouders en trainingen aan professionals. Jongeren tot 23 jaar die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen ambulante hulp krijgen. Thema’s die ze behandelen zijn (slachtoffers van) loverboys en mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld of misbruik. Ze bieden verschillende soorten begeleiding voor jongeren en ambulante hulp (jongens en meisjes) die in bovengenoemde situaties verkeren. Je werkt één op één met de hulpverlener aan thema’s als wensen, grenzen en zelfbeeld. Daarnaast bieden ze lespakketten aan en trainingen voor bijvoorbeeld scholen en professionals. Ze hebben ook een aantal producten zoals boeken, folders en kaartspellen om seksualiteit bespreekbaar te maken.  


Slachtofferhulp Nederland 

Websitehttp://www.slachtofferhulp.nl/  
Telefoonnummer: 0900-0101 

Wie kan een melding doen
Slachtofferhulp Nederland is het centrale punt in Nederland waar slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen va misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen, na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. SHN kan ook slachtoffers benaderen als zij hiervoor gegevens hebben gekregen vanuit de politie, bijvoorbeeld in het geval van ernstige misdrijven.  

Wat gebeurt er met een melding:
De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Ze ondersteunen de slachtoffers bij het verwerken van deze bepaalde gebeurtenissen en, waar mogelijk, herstellen de materiele en immateriële schade. De hulp is gratis en er zijn 75 bureaus verspreid door heel Nederland.  


Lotgenoten Seksueel Geweld  

Websitehttps://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/  
Telefoonnummer: 0800-0188 (CSG) voor als je direct hulp nodig hebt.  

Wie kan een melding doen
Vrouwen die te maken hebben (gehad) met Seksueel misbruik of seksueel geweld kan allerlei psychische, lichamelijke, emotionele, relationele en seksuele problemen. Ze bieden een platform aan met informatie, advies, chat en forum voor slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld waar je met lotgenoten kan spreken over je situatie.  

Wat gebeurt er met een melding
Je kan je aanmelden en deelnemen aan verschillende chatrooms met elk eigen thema’s. Zo kan je kiezen welke het beste aansluit bij jou behoefte en interesses. Je kan ook privégesprekken voeren. Ze bieden geen professionele hulp maar vooral een luisterend oor. Wel proberen ze je zo goed mogelijk te helpen en geven ze waar nodig advies en tips.  

Straatintimidatie 
Dit is elke vorm waarbij vrouwen, meisjes en leden van de LHBTI community geïntimideerd worden op straat. Zij worden bijvoorbeeld uitgescholden, krijgen agressieve seksueel expliciete opmerkingen te horen of worden een tijdje achtervolgd. 

Seksuele intimidatie binnen de horeca
Dit is het onheus bejegend, aangesproken of betast worden in de horeca. Seksuele intimidatie komt zeer vaak voor in het uitgaansleven. Het bevat elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag binnen de horeca. In geval van acuut of ernstig gevaar kan je 112 bellen en zo nodig aangifte doen. Wanneer je zelf werkzaam bent binnen de horeca kan je terecht bij de vakbond FNV horeca als je tijdens het werk seksuele intimidatie ervaart. 


Stichting Stop Straatintimidatie  

Websitehttps://straatintimidatie.nl/  
E-mail: contact@straatintimidatie.nl  

Wie: De stichting zet zich in voor vrouwen, meisjes en leden van de LGBTQ+ community die geïntimideerd worden op straat. Dit komt regelmatig voor. Het gaat in dit geval voornamelijk om uitschelden, agressieve seksueel getinte opmerkingen of achtervolging. Je kan hier zelf geen melding doen. Stichting Stop Straatintimidatie werkt met lokale en nationale politici aan beleid dat bestaat uit onderzoek naar monitoring, bewustwording en afstraffing van straatintimidatie. De stichting biedt wel een platform voor slachtoffers om hun ervaring te delen en de ernst van straatintimidatie in kaart brengen.  

Wat: Het doel van de stichting is iedereen ongehinderd over straat kunnen laten gaan. Deel de do’s en don’ts om bewustwording te vergroten, deel je ervaring en teken het burgerinitiatief voor de landelijke invoering van een boete op straatintimidatie op de website. De stichting wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over straatintimidatie door middel van lokale en nationale media optredens en gerichte acties en campagnes. Door middel van actieve lobby willen ze een politiek draagvlak creëren voor het strafbaar stellen van straatintimidatie. Daarnaast geeft de stichting voorlichting door het organiseren van lezingen en optreden.  


Veilig Stappen  

Websitewww.veiligstappen.nl  
Telefoonnummer: +31 (0)6 37 142 186 
E-mail: info@veiligstappen.nl  

Wie
Dit is een organisatie die zich sterk maakt voor een veiliger uitgaansleven. De site is voor iedereen toegankelijk. De nadruk van de organisatie ligt op het creëren van veiligere horeca en uitgaansgelegenheden. Veilig Stappen legt uit hoe iedereen in het uitgaansleven hieraan kan bijdragen. De organisatie heeft geen meldpunt maar wel een website met een groot assortiment aan zelfbeschermingsartikelen. Ze willen het uitgaanslevens voor iedereen veiliger maken en de cijfers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in Nederlands omlaag brengen.  

Wat:  
Je kan zelf geen melding doen maar je kan Veilig Stappen wel inschakelen voor het creëren van veiligere uitgaansgelegenheden. Hun doel is om de centrale aanbieder van beschermingsproducten van Nederland te worden, daarnaast willen ze awareness verspreiden d.m.v het geven van voorlichting & presentaties. Je kan er terecht voor advies, voorlichting en bewustwording, en ze hebben een Veilig-op-Stap Programma voor jongeren, waarbij ze ingaan op verschillende onderwerpen zoals flirten, seks, grenzen stellen, voorlichting over het probleem, risico’s en wat jijzelf kan doen.  

Seksuele intimidatie op het werk
Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Intimidatie houdt in dat de een de ander onder druk zet of angst probeert aan te jagen om zijn of haar mond te houden, zodat de dader zijn of haar wil kan opleggen tegen de zin in van het slachtoffer. Bij seksuele intimidatie op het werk is de positie van het slachtoffer heel kwetsbaar omdat het slachtoffer te maken krijgt met psychosociale arbeidsbelasting. Dit kan leiden tot o.a. werkstress en ziekteverzuim. Bij intimidatie beschrijven slachtoffers dat ze geregeld gevoelens van onrechtvaardigheid, machteloosheid en schaamte ervaren. Medewerkers met een tijdelijk contract en jonge en/of alleenstaande vrouwen behoren tot de risicogroepen.

Mocht je dit hebben ervaren, dan moet je dit altijd melden bij je leidinggevende. Je kunt ook een melding maken bij de politie. Bij grote bedrijven en overheidsinstanties is er vaak een klachtencommissie en/of vertrouwenspersoon waar je bij terecht kan over ongewenste omgangsvormen. De werkgever moet een veilig en streng beleid voeren jegens seksuele intimidatie. In dit beleid moeten tevens straffen en duidelijke afspraken worden gesteld in geval van overtreding. Proactief gedrag van de werkgever kan veel kwaad voorkomen.  

Helaas is er geen specifiek meldpunt voor seksuele intimidatie op het werk. Wel kan je altijd bij bovengenoemde organisaties terecht of naar de politie als je een melding wilt maken of aangifte wilt doen.

Indien je lid bent van de vakbond, kan je ook deze inschakelen. Vakbonden kunnen aangifte doen bij Inspectie SZW om de situatie op de werkvloer te laten onderzoeken.  

Er kan gekozen worden voor informele klachtafhandeling door een advocaat in te schakelen en in overleg met de werkgever maatregelen tegen de dader te laten treffen zoals bijvoorbeeld overplaatsing, ontslag of onthouding van salaris bij wijze van strafmaatregel of zelf vragen om overplaatsing. Daarnaast kan een advocaat de werkgever verplichten de door het slachtoffer geleden materiële en/of immateriële schade te vergoeden. 


Fairspace  

Websitehttps://fairspace.co/  
E-mailinfo@fairspace.co  

Wie: Deze organisatie zet zich in tegen straatintimidatie en voor het creëren van een veilige sfeer binnen openbare ruimtes. Ze richten zich ook tot scholen, de werkvloer, horeca- en uitgaansgelegenheden. Ze zijn onderdeel van een groot netwerk van kleinere organisaties die zich inzetten voor veilige, inclusieve openbare, publieke ruimtes.  

Wat: Je kan zelf geen melding doen maar je kan hen wel inschakelen voor het creëren van een veiligere omgeving. Het doel van Fairspace is het creëren van een samenleving waarin iedereen in Nederland, ongeacht geslacht, ras, of geslachtsuitdrukking zich vrij voelt om zich te bewegen. Ze doen dit doormiddel van het geven van workshops die worden aangepast op de behoefte van de organisatie. Ze focussen zich hierbij op 3 velden: Onderwijs, co-creation en beleidsadvies. 

Seksuele intimidatie binnen de sport.
Seksuele intimidatie in de sport komt voor tussen sporters onderling, tussen kaderleden onderling en tussen kader en sporters. Ook toeschouwers maken zich er soms schuldig aan. Vaak zijn kinderen en jongeren het slachtoffer, maar ook volwassenen maken het mee. Het overkomt meisjes, jongens, vrouwen en mannen.


Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF) 

Websitehttps://centrumveiligesport.nl/  
Telefoonnummer: 0900 2025590 
E-mailcentrumveiligesport@nocnsf.nl  
Anoniem contact: Centrum Veilige Sport Nederland SpeakUp

Wie kan een melding doen
Iedereen die iets heeft gezien of heeft meegemaakt binnen de sportvereniging wat niet kan zoals seksuele intimidatie en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag.

Wat gebeurt er met een melding:  
Je kan contact opnemen en spreken met een contactpersoon en een persoonlijke begeleiding krijgen door een vertrouwenspersoon. Er wordt gekeken hoe ze je het beste kunnen helpen. Er wordt in overleg met jou eventueel een melding gemaakt bij de sportbond of contact gelegd met de zedenpolitie. De melding wordt geadministreerd in het landelijk case management systeem van de sport. Het centrum werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals het Centrum Seksueel Geweld, Fier en Slachtofferhulp Nederland. 


Meldpunt Seksuele Intimidatie Arnhem

Website: www.meldseksueleintimidatie.nl
Telefoonnummer: 026-3772333
Whatsapp: 06-38335808

Wie kan een melding doen?
Sissen, nafluiten, uitschelden, nastaren, om seks vragen, volgen, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen. Seksuele intimidatie op straat komt te vaak voor Arnhem. Veel vrouwen en LHBTIQ+ers voelen zich daardoor niet altijd veilig in Arnhem. 

Ben jij seksueel geïntimideerd in Arnhem? Of heb je gezien dat iemand seksueel geïntimideerd werd? Dan kan je dit melden. Omstanders of professionals kunnen ook een melding doen.

Wat gebeurt er met mijn melding?
Alle meldingen worden door Vizier behandeld. Vizier is een onafhankelijk stichting met meldpunt waar jij je verhaal kwijt kan. Als je er behoefte aan hebt, kun je hier ook terecht voor hulp, advies en bijstand bij eventuele vervolgstappen. Ieder incident doet ertoe, zelfs al lijkt het klein. Als het niet gewenst is, is het niet oké!

Het meldpunt seksuele intimidatie is een initiatief van de Gemeente Arnhem.

We willen dat iedereen in Arnhem veilig over straat kan gaan. Want iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen in onze openbare ruimte. Met jouw melding kunnen wij in actie komen omdat we meer inzicht krijgen in de seksuele intimidatie op straat. De plekken waar het veel voorkomt kunnen we veiliger maken, door bijvoorbeeld meer cameratoezicht, straatverlichting of groen en handhavers in te zetten.

 

Het College voor de Rechten van de Mens

Website: https://www.mensenrechten.nl/https://klachtenformulier.mensenrechten.nl/

Telefoon: 030 888 38 88, spreekuur vindt plaats op werkdagen tussen 13:00 – 16:00

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie in een werkomgeving.

Waarom melden bij het College voor de Rechten van de Mens?

Het doen van aangifte van een strafbaar feit is niet de enige juridische route om gevallen van seksuele intimidatie aan te vechten. In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving wordt seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie op grond van geslacht aangemerkt (artikel 1a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling). Daarom kun je ook je klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan in zo’n geval een onderzoek instellen naar de situatie, een hoorzitting houden en uiteindelijk een oordeel uitspreken of de organisatie in strijd heeft gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in deze procedure dus niet om het ‘aanklagen’ van individuele personen, maar om de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen de seksuele intimidatie plaatsvond. Die moet volgens de wet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving.

Voor het vaststellen of sprake is geweest van seksuele intimidatie in de zin van het gelijkebehandelingsrecht gelden niet dezelfde (strenge) bewijsregels als binnen het strafrecht. Daarnaast is de procedure laagdrempelig en kosteloos. Ook sta je met een oordeel van het College sterker in je schoenen als je je zaak wel voorlegt aan de rechter. Er geldt namelijk een motiveringsplicht als de rechter het oordeel van het College naast zich wil leggen en moet dus extra motiveren waarom. Zo’n 85% van de organisaties neemt maatregelen naar aanleiding van een oordeel verboden onderscheid of een aanbeveling van het College

Melden kan ook anoniem. We registreren je melding, maar niet je naam, of je nu belt of mailt. Anonieme meldingen helpen ons werk als toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland.