Onder stalking wordt het volgende verstaan: Het stelselmatig, opzettelijk en ongewenst inbreuk maken op de privacy van een ander, met het doel de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen of iets te dulden of met het doel vrees aan te jagen. Stalking valt onder het domein bedreigingen. Er zijn verschillende vormen van stalking. Stalking is strafbaar, dus als je gestalkt wordt kan je een melding of aangifte doen bij de politie. Dit gebeurt echter lang niet altijd. Omdat stalking een hardnekkig probleem is, kan de politie dit meestal niet met een eenmalig optreden laten stoppen. De politie maakt daarom samen met het slachtoffer een plan van aanpak om de stalker te stoppen. De grootste groep daders van stalking zijn ex-partners. Vaak zijn het mannen. Het kan ook iemand zijn die je vaag kent. Vaak voel je je niet meer veilig en durf je niet meer de straat op. Stalking kan dus een grote invloed hebben op je dagelijkse leven.  
In geval van stalking kan je dit ook bespreekbaar maken met je hulpverlener, en nagaan wie het eventueel kan zijn en wat diens relatie met jou is. Je kan dan samen kijken wat je het beste kan doen. Je kan samen een vast contactpersoon bij de politie aanstellen, bijvoorbeeld een wijkagent bij jou in de buurt. Deze kan dan bij een melding direct actie ondernemen, bijvoorbeeld posten in de omgeving. Je kan ook zelf een dossier opbouwen en bijhouden, en zo vastleggen wanneer de stalker contact zoekt. Dit kan bij onderzoek door de politie van pas komen.  
Voor meer informatie over stalken kan je ook terecht bij de politie of op: https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/stalking  

Loverboys
Loverboys zijn jongens die proberen meisjes de prostitutie in te lokken of andere illegale dingen te laten doen. Een loverboy zorgt er eerst voor dat een meisje verliefd op hem wordt door het meisje veel cadeaus en aandacht te geven. Vooral kwetsbare meisjes zijn daar gevoelig voor en willen alles voor hun vriend doen. Zo ontstaat een afhankelijkheidsrelatie. Op slinkse wijze sluist hij haar vervolgens de prostitutie in. Loverboys zijn strafbaar en hun activiteiten vallen onder het artikel ‘Mensenhandel’ van het Wetboek van strafrecht.

Hier vind je meldpunten en organisaties die zich inzetten tegen stalking en loverboys.


Centrum seksueel geweld 

Websitewww.centrumseksueelgeweld.nl  
Telefoonnummer: 0800-0188 (dag en nacht)

Wie kan een melding doen
Iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft gehad.

Wat gebeurt er met een melding
Na de melding kan het centrum ervoor zorgen dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld als je dit wilt, zodat er passende hulp voor het slachtoffer komt. Het is belangrijk om snel hulp te zoeken, het liefst binnen 7 dagen. Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) helpen ze jou als je kortgeleden aangerand of verkracht bent. Ben jij langer dan zeven dagen geleden slachtoffer geworden van seksueel geweld? Dan is het goed om te weten dat het nooit te laat is om professionele hulp in te schakelen. Ook na 7 dagen kan het Centrum Seksueel Geweld je ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp in jouw situatie. Zo kunnen ze je in contact brengen met de politie en kunnen ze je helpen om een arts of psycholoog je vinden.


Qpido 

Websitehttp://www.qpido.nl/  
Telefoonnummer: 06 2933 8064, whatsapp: +31629338064 
E-mailinfo@qpido.nl  

Wie kan een melding doen:
Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten.  

Wat gebeurd er met een melding
Qpido geeft voorlichting op scholen aan leerlingen, docenten, ouders en trainingen aan professionals. Jongeren tot 23 jaar die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen ambulante hulp krijgen. Thema’s die ze behandelen zijn (slachtoffers van) loverboys en mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld of misbruik. Ze bieden verschillende soorten begeleiding voor jongeren en ambulante hulp (jongens en meisjes) die in bovengenoemde situaties verkeren. Je werkt één op één met de hulpverlener aan thema’s als wensen, grenzen en zelfbeeld. Daarnaast bieden ze lespakketten aan en trainingen voor bijvoorbeeld scholen en professionals. Ze hebben ook een aantal producten zoals boeken, folders en kaartspellen om seksualiteit bespreekbaar te maken.  


Slachtofferhulp Nederland 

Websitehttps://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-geweld/loverboys/
Telefoonnummer: 0900-0101 

Wie kan een melding doen
Slachtofferhulp Nederland is het centrale punt in Nederland waar slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen va misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen, na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. SHN kan ook slachtoffers benaderen als zij hiervoor gegevens hebben gekregen vanuit de politie, bijvoorbeeld in het geval van ernstige misdrijven.  

Wat gebeurt er met een melding
De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Ze ondersteunen de slachtoffers bij het verwerken van deze bepaalde gebeurtenissen en, waar mogelijk, herstellen de materiele en immateriële schade. De hulp is gratis en er zijn 75 bureaus verspreid door heel Nederland.  


Sterk Huis

Website: https://www.sterkhuis.nl/
Telefoonnummer: 013 530 94 00 
E-mail: klantenbureau@sterkhuis.nl  

Wie kan een melding doen
Je kan hier terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld, partnergeweld, eergerelateerd geweld en in geval van seksueel misbruik, mensenhandel online seksueel geweld en andere schokkende gebeurtenissen.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Als je in een onveilige situatie verkeerd kan je je aanmelden voor verschillende soorten hulp. Ze hebben verschillende afdelingen voor veilige opvang, zoals crisis-opvang voor moeders en hun kinderen, opvang voor slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld, en stalking, dreiging en huiselijk geweld. Ze bieden ambulante hulp en hebben een psychotrauma centrum. Vanuit deze veilige omgeving wordt er verder gekeken wat er nodig is om jou verder te helpen. Ook geven ze trainingen, cursussen en workshops aan professionals. Daarnaast hebben ze verschillende projecten in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en gemeentes. 


Fier

Websitehttps://www.fier.nl/  
Chat: (24/7): http://www.chatmetfier.nl/
Telefoonnummer088 2080 000  
E-mail: aanmeldingen@fier.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, mishandeling, of problemen binnen een eercultuur. De organisatie helpt slachtoffers, plegers, en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  

Er is een chatfunctie die ook ’s avonds en ’s nachts open is. Je kan hier anoniem chatten met een hulpverlener voor advies, hulp of tips. Dit kan ook als er zorgen bestaan om iemand anders.
 
Wat gebeurt er met een melding
Fier heeft een divers hulpaanbod. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt de organisatie intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam. Daarnaast zet de organisatie in op verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Ze bieden hiervoor veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.  

Bijzonderheden
Je kan anoniem contact opnemen.