Seksueel geweld is een paraplubegrip en omvat alle seksueel getinte handelingen die tegen de wil van het slachtoffer gebeuren. Dat kan gaan van een kneepje in de bil of een vrouwonvriendelijke opmerking tot aanranding en verkrachting. Ook genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) en gedwongen prostitutie vallen onder seksueel geweld. Onder seksueel geweld valt bijvoorbeeld ook het gedwongen bekijken van pornobeelden. 

Seksueel misbruik is een van de vele vormen van seksueel geweld. Als een ouder seks heeft met zijn of haar kind, of een volwassene met een minderjarige, spreken we van seksueel misbruik. Bij seksueel misbruik is er altijd een afhankelijkheidsrelatie.

Bijna één op de vier vrouwen in Nederland heeft te maken (gehad) met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld. 

Bij direct gevaar altijd 112 bellen!

Je kan ook altijd naar de politie in geval van acuut gevaar of als je een melding wilt maken / aangifte doen van seksueel geweld. Ook bij Veilig Thuis kun kan je vrijwel altijd terecht

Bij de volgende organisaties en meldpunten kan je terecht indien je slachtoffer bent van seksueel geweld en seksueel misbruik.

Centrum seksueel geweld

 Websitewww.centrumseksueelgeweld.nl  
Telefoonnummer: 0800-0188 (dag en nacht)

Wie kan een melding doen
Iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft gehad. Dit is de voornaamste instantie die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld.

Wat gebeurt er met een melding
Na de melding kan het centrum ervoor zorgen dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld als je dit wilt, zodat er passende hulp voor het slachtoffer komt. Het is belangrijk om snel hulp te zoeken, liefst binnen 7 dagen. Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) helpen ze jou als je kortgeleden aangerand of verkracht bent. Ben jij langer dan zeven dagen geleden slachtoffer geworden van seksueel geweld? Dan is het goed om te weten dat het nooit te laat is om professionele hulp in te schakelen. Ook na 7 dagen kan het Centrum Seksueel Geweld je ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp in jouw situatie. Zo kunnen ze je in contact brengen met de politie en kunnen we je helpen om een arts of psycholoog je vinden.

Samen met een CSG-medewerker bekijk je welke hulp je nodig hebt en kun je een keuze maken in de acties die je wilt ondernemen. De CSG-medewerker kan je in contact brengen met een zorgverlener en professionals bij jou in de buurt, zodat je direct geholpen kan worden. Als je ervoor kiest om aangifte te doen dan kan het CSG je hierbij helpen en je advies geven. Ze kunnen je in contact brengen met de politie.
Het CSG kan je ook adviseren om naar een arts te gaan. Daarnaast kan de medewerker je helpen met het vinden van een gespecialiseerd traumabehandelaar bij jou in de buurt. De hulpverlener of psycholoog kan je verder helpen met het verwerken van je ervaring.

Slachtofferhulp Nederland en een slachtofferadvocaat kunnen je ondersteunen bij het contact met de politie en justitie. Je persoonlijk CSG-begeleider kan je met hen in contact brengen. Ook kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een schadevergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven 

Bijzonderheden
Je kan anoniem een melding doen.  


Sterk Huis

Website: https://www.sterkhuis.nl/seksueel-misbruik/ (chatfunctie)
Telefoonnummer: 013 530 94 00 
E-mail: klantenbureau@sterkhuis.nl  

Wie kan een melding doen
Je kan hier terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld, partnergeweld, eergerelateerd geweld en in geval van seksueel misbruik, mensenhandel online seksueel geweld en andere schokkende gebeurtenissen.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Als je in een onveilige situatie verkeerd kan je je aanmelden voor verschillende soorten hulp. Ze hebben verschillende afdelingen voor veilige opvang, zoals crisis-opvang voor moeders en hun kinderen, opvang voor slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld, en stalking, dreiging en huiselijk geweld. Ze bieden ambulante hulp en hebben een psycotrauma centrum. Vanuit deze veilige omgeving wordt er verder gekken wat er nodig is om jou verder te helpen. Ook geven ze trainingen cursussen en workshops aan professionals aan. Daarnaast hebben ze verschillende projecten in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en gemeentes. 


Hulplijn Verbreek de Stilte  

Websitehttps://www.verbreekdestilte.nl   
Telefoonnummer: 0900-9999-001  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding en verkrachting.  

Wat gebeurt er met een melding:  
De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Ook als het om gebeurtenissen gaat van langer geleden. Ze kunnen je na een melding doorverwijzen naar lokale hulpverleners en professionals.  


Slachtofferhulp Nederland 

Websitehttp://www.slachtofferhulp.nl/  
Telefoonnummer: 0900-0101 

Wie kan een melding doen
Slachtofferhulp Nederland is het centrale punt in Nederland waar slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen va misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen, na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. SHN kan ook slachtoffers benaderen als zij hiervoor gegevens hebben gekregen vanuit de politie, bijvoorbeeld in het geval van ernstige misdrijven.  

Wat gebeurt er met een melding
De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Ze ondersteunen de slachtoffers bij het verwerken van deze bepaalde gebeurtenissen en, waar mogelijk, herstellen de materiele en immateriële schade. De hulp is gratis en er zijn 75 bureaus verspreid door heel Nederland.  

Als iemand zichzelf meldt via telefoon, mail of chat sluiten we natuurlijk aan bij de behoefte van het slachtoffer. We ondersteunen bij het vinden van recht en herstel, afhankelijk van de hulpvraag, situatie en behoeften van het slachtoffer. We helpen met emotionele, praktische en/of juridische ondersteuning. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dat kan in de vorm van gesprekken op kantoor, huisbezoeken, telefonische contacten, mailcontacten en dergelijke. Afhankelijk van wat bij de cliënt past. Het is altijd maatwerk. 

Bijzonderheden:  
Er is ook een lotgenotengroep voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld, via deze community kan je je verhaal delen en praten met lotgenoten: https://community.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik 


Fier

Websitehttps://www.fier.nl/ik-zoek-hulp/ik-had-seks-tegen-mijn-wil
Chat: (24/7): http://www.chatmetfier.nl/
Telefoonnummer088 2080 000  
E-mail: aanmeldingen@fier.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft (gehad) met seksueel geweld, misbruik, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, mishandeling, of problemen binnen een eercultuur. De organisatie helpt slachtoffers, plegers, en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  

Er is een chatfunctie die ook ’s avonds en ’s nachts open is. Je kan hier anoniem chatten met een hulpverlener voor advies, hulp of tips. Ook als er zorgen bestaan om iemand anders.
 
Wat gebeurt er met een melding
Fier heeft een divers hulpaanbod. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. In geval van seksueel geweld word je vaak doorverwezen naar Centrum Seksueel Geweld. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt de organisatie intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam. Daarnaast zet de organisatie in op verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Ze bieden hiervoor veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.  

Bijzonderheden
Je kan anoniem contact opnemen. 


MIND korrelatie 

Websitehttps://mindkorrelatie.nl/  
Telefoonnummer: 0900-1450  
WhatsApp: 06 13 86 38 03
E-mailvraag@korrelatie.nl 

Wie kan er een melding doen
Je kan hier geen melding doen om bijvoorbeeld opgenomen te worden voor een hulptraject maar je kan wel bellen of contact opnemen voor een hulp- en adviesgesprek. Je kan hier terecht in geval van huiselijk geweld, maar je vindt op de website ook een alfabetische lijst met andere onderwerpen waarmee je bij MIND terecht kan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld huiselijk- en seksueel geweld, seksueel misbruik en huwelijksdwang (eerwraak).  

Wat gebeurt er met de melding:  
MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Wat wil zeggen dat wanneer je te maken krijgt met relatieproblemen, stressklachten, onzekerheid, angst of het verwerken van een trauma, de organisatie voor jou klaarstaat om advies te bieden en te luisteren naar jouw verhaal. Het team van psychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen en (ortho)pedagogen is bereikbaar via de telefoon, e-mail, chat of WhatsApp. De organisatie is actief in heel Nederland. 


Lotgenoten Seksueel Geweld  

Websitehttps://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/  
Telefoonnummer: 0800-0188 (CSG) voor als je direct hulp nodig hebt.  

Wie kan een melding doen
Vrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik of seksueel geweld kan allerlei psychische, lichamelijke, emotionele, relationele en seksuele problemen. Ze bieden een platform aan met informatie, advies, chat en forum voor slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld waar je met lotgenoten kan spreken over je situatie.  

Wat gebeurt er met een melding
Je kan je aanmelden en deelnemen aan verschillende chatrooms met elk eigen thema’s. Zo kan je kiezen welke het beste aansluit bij jou behoefte en interesses. Je kan ook privégesprekken voeren. Ze bieden geen professionele hulp maar vooral een luisterend oor. Wel proberen ze je zo goed mogelijk te helpen en geven ze waar nodig advies en tips.  


Qpido 

Websitehttp://www.qpido.nl/  
Telefoonnummer: 06 2933 8064, whatsapp: +31629338064 
E-mailinfo@qpido.nl  

Wie kan een melding doen:
Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten.  

Wat gebeurt er met een melding
Qpido geeft voorlichting op scholen aan leerlingen, docenten, ouders en trainingen aan professionals. Jongens en meisjes die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen ambulante hulp krijgen. Thema’s die ze behandelen zijn (slachtoffers van) loverboys en mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld of misbruik. Ze bieden verschillende soorten begeleiding voor jongeren en ambulante hulp (jongens en meisjes) die in bovengenoemde situaties verkeren. Je werkt een op een met de hulpverlener om bijvoorbeeld je weerbaarheid te vergoten. Daarnaast bieden ze lespakketten aan en trainingen voor bijvoorbeeld scholen en professionals. Ze hebben ook een aantal producten zoals boeken, folders en kaartspellen om seksualiteit bespreekbaar te maken.  


Pretty Woman 

Websitehttp://www.prettywoman-utrecht.nl/  
Telefoonnummer: 030-236 1999 
E-mail: info@prettywoman-utrecht.nl  

Wie kan een melding doen
Deze stichting biedt hulp voor meiden en jonge vrouwen tussen de 11 en 23 jaar in hun seksuele ontwikkeling. De stichting zet zich vooral in voor meiden die het risico lopen om in misbruikrelaties terecht te komen, bijvoorbeeld door loverboys. Ook als je in de prostitutie zit en een wens hebt om hiermee te stoppen kan je terecht bij Pretty Woman.  

Wat gebeurt er met een melding 
Na je (aan)melding krijg je een begeleider toegewezen die een intake met je afspreekt. Tijdens het intakegesprek leer je elkaar kennen en kom je meer te weten over de organisatie. Jij kan je verhaal doen en er wordt samen bepaald aan welke doelen je wilt werken. Je kan ook aangeven hoe vaak je wilt komen. Door middel van individuele- en groepssessies werkt Pretty Woman samen met de meiden om hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten.  

Bijzonderheden:  
Als je in de gemeente Utecht, Amersfoort, Woerden of iJstelstijn (18+) woont, dan kan je subsidie krijgen voor de hulpverlening van Pretty Woman. Al je in deze gemeentes woont dan kom je direct op de wachtlijst.  
Mannen tot 23 jaar kunnen voor dezelfde gevallen terecht bij de partner stichting Best Man. 


Xonar

Websitewww.xonar.nl  
Telefoonnummer: 043 – 604 55 55 & 043 – 604 55 25 (voor vrouwenopvang en hulpverlening)  
Email: info@xonar.nl & bureaudienstvoh@xonar.nl (voor vrouwenopvang en hulpverlening)  

Wie kan een melding doen
Vrouwen (en jeugd) die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, of seksueel geweld die behoefte hebben aan vrouwenopvang en hulpverlening, maar ook transculturele hulp wort aangeboden (Xonar bevind zich in Maastricht en omgeving). Binnen de Transculturele Hulp biedt XONAR Beschermde Opvang aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel en/of smokkel. 
 
Wat gebeurt er met een melding
Na een melding wordt er standaard ambulante hulp ingezet maar wanneer dit niet voldoende is, vindt opvang plaats in één van de 32 appartementen waarin vrouwen (en hun kinderen) zelfstandig kunnen wonen. 


Het Kopland (Groningen & Drenthe) 

Websitehttps://www.hetkopland.nl/  & https://www.hetkopland.nl/hulp-en-opvang-bij-huiselijk-geweld/ voor vrouwenlocaties  
Telefoonnummer050 – 5991420 & 0591 – 648 261 (Drenthe)  
E-mail: aanmeldpunt@hetkopland.nl & drenthe@hetkopland.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die zich thuis niet veilig voelt of die hulp nodig heeft om haar thuissituatie op een rijtje te zetten, kan hier terecht. Bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld of seksueel misbruik.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Je kan contact opnemen als je hulp nodig hebt of advies wilt. Er wordt dan gekeken hoe ze je het beste kunnen helpen. Ze bieden ambulante zorg, begeleiding en speciale (vrouwen)opvang, ondersteuning op woonlocaties voor korte of langere periode.