Om alle vormen van geweld tegen vrouwen, zoals seksueel geweld en seksuele intimidatie te voorkomen is het belangrijk dat er preventief genoeg voorlichting, informatie, cursussen en bijvoorbeeld lespakketten beschikbaar zijn.  Er zijn verschillende vormen van preventie, zoals universele preventie en selectieve preventie. Universele preventie is gericht op de gehele bevolking, bijvoorbeeld door middel van nationale publiekscampagnes in samenwerking met de ministeries. Selectieve preventie is gericht op bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren, werkgevers of risicogroepen. Verschillende organisaties bieden lespakketten aan voor scholen maar bijvoorbeeld ook trainingen, workshops en advies voor professionals, of aan bedrijven om de werkvloer ‘veilig’ te houden. 

Stichting Emancipator 

 Op basis van de behoeften van de professional/organisatie verzorgen wij een train-de-trainer workshop om de oefeningen uit de verschillende toolkits te kunnen inzetten om het gesprek met jongeren aan te gaan. Uiteraard duiken we voor deze uitleg ook de materie in om zo het juiste besef mee te geven aan de deelnemers.   

Act4Respect zet zich ook in voor professionals in het werkveld en bijvoorbeeld voor Veiligheid en Justitie. Voor meer informatie hierover, en de verschillende werkvelden waar Act4Respect zich op focust, kijk op onze website:

samenwerking tussen:

  • Rutgers
  • Kenniscentrum voor Seksualiteit en Seksuele gezondheid
  • Atria
  • Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Rutgers en Atria zetten zich samen met jongeren en professionals in voor gelijkwaardige relaties tussen jongeren waarin geen ruimte is voor fysiek-, seksueel- of cybergeweld. Act4Respect creëert cursussen, evenementen en tools (zoals factsheets en een podcastreeks) voor professionals en jongerenwerkers. Zo willen Rutgers en Atria voorkomen dat iemands sekse, genderidentiteit of seksuele oriëntatie een aanleiding vormen voor het gebruik van geweld.

Active Bystander Training Company Ltd.

DoelgroepOrganisaties, (onderwijs)instellingen, overheden, (onderzoeks)instituten, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen etc. die preventief willen inzetten op sociale veiligheid.

 

Doel: Pesten, (seksuele) intimidatie, beledigen en andere vormen van onbetamelijk gedrag dragen bij aan het verzieken van een cultuur. Ze kunnen enorme schade toebrengen aan mensen en stress, angst, en mentale problemen veroorzaken. Deze training geeft medewerkers, studenten, leerlingen, leden etc. handvatten om ongewenst gedrag te bestrijden, ook het gedrag dat in de loop van de tijd genormaliseerd is.

 

De training bevatten beproefde besluitvormings- en persoonlijke effectiviteitstechnieken om de eerste angst om uitdagende situaties het hoofd te bieden, te overwinnen. Ze worden verduidelijkt aan de hand van gedocumenteerde voorbeelden van bekende mensen die zich onacceptabel gedroegen tegenover collega’s.

Fairspaces zet zich in tegen straatintimidatie en voor het creëren van een veilige sfeer binnen openbare ruimtes. Ze richten zich ook tot scholen, de werkvloer, horeca- en uitgaansgelegenheden. Ze zijn onderdeel van een groot netwerk van kleinere organisaties die zich inzetten voor veilige, inclusieve openbare, publieke ruimtes.  Ze doen dit doormiddel van het geven van workshops die worden aangepast op de behoefte van de organisatie. Ze focussen zich hierbij op 3 velden: Onderwijs, co-creation en beleidsadvies. 

Verder zijn er verschillende organisaties die zich richten op preventie en het ondersteunen van andere professionals binnen het werkveld van huiselijk- en/of seksueel geweld. 

StandUp International

Trainingen van 60 minuten via onze partner, dit wordt door stichting Fairspace georganiseerd.

Doelgroep: programma dat is ontwikkeld om straatintimidatie te helpen voorkomen en ruimtes veilig en inclusief voor iedereen te maken.

Doeleigenwaarde van mannen en vrouwen te beschermen door een serie beproefde hulpmiddelen te ontwikkelen om mensen te helpen veilig in te grijpen wanneer ze slachtoffer of getuige zijn van intimidatie in openbare ruimtes.

Duur: 10-15min

Kosten: Gratis

Qpido biedt lespakketten aan en trainingen voor bijvoorbeeld scholen en professionals. Ze hebben ook een aantal producten zoals boeken, folders en kaartspellen om seksualiteit bespreekbaar te maken. 

Rutgers en Movisie bieden ook verschillende  les- en spelmaterialen aan. 

Movisie biedt effectieve interventies, praktijkvoorbeelden, trainingen en tools voor het ondersteunen van gemeenten en professionals in hun beroepspraktijk om seksueel- en huiselijk geweld integraal aan te pakken en te voorkomen. Ze gaan in op ontwikkelingen in de praktijk en het beleid om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Stichting Haniya

Stichting Haniya richt zich op de empowerment van vrouwen en jongeren die geweld hebben meegemaakt in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij investeren wij ook in preventie. Wij vinden het daarbij belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling en de psychische gezondheid van jonge mannen. Daarom schrijven wij blogs en bieden wij trainingen aan waarin wij in gesprek gaan over thema’s als mannelijkheid, stereotypen, rolpatronen en gelijkwaardigheid.

Wij zagen dat Orange the World dit jaar in het teken staat van preventie en dat mannen en jongens als medestanders worden betrokken. Dit thema juichen wij van harte toe! In dit kader hebben wij een specifieke training voor jonge mannen ontwikkeld die wij vanaf november graag bij organisaties op locatie willen aanbieden in de regio Rotterdam en Den Haag (de flyer kunnen we nasturen).

Mendoo

Mendoo zet zich sinds 2014 in voor slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren, enerzijds door training en advies te geven, anderzijds door vrouwenopvanglocaties te stimuleren en te begeleiden bij het toelaten van huisdieren in de vrouwenopvang. Zo kunnen vrouwen, kinderen en hun huisdieren eerder de vlucht voor het geweld in gang zetten.

Mendoo biedt een E-learning aan over de driehoeksrelatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Het onderkennen en de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling zijn vaak complex. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we met elkaar alert zijn op de signalen van deze vormen van geweld en ons realiseren dat er een onderlinge samenhang is.

Het is daarnaast van belang om de waarde van een huisdier te zien voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Door aandacht te hebben voor de band tussen vrouw, kind en dier dragen hulpverleners bij aan het herstel van kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Met deze E-learning worden deelnemers zich bewust van het belang van huisdieren in het hersteltraject. Deelnemers leren de parallellen te herkennen tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Er worden daarnaast praktische handvatten aangereikt om te handelen.