Het is belangrijk in organisaties en bedrijven dat er een veilige en gendergelijke sfeer heerst op de werkvloer. Hiervoor kunnen werkgevers een duidelijk beleid opstellen, waarin duidelijk vermeld wordt dat (seksuele) intimidatie op de werkvloer niet getolereerd wordt. In zo’n beleid is het belangrijk dat er onder andere gedragsregels vermeld worden, wie de vertrouwenspersoon is binnen het bedrijf of de organisatie en een klachtenregeling. Als werkgever je werknemers informeren over gedrags- en omgangsregelingen binnen het bedrijf of de organisatie kan ervoor zorgen dat (seksuele) intimidatie bespreekbaarder wordt en uiteindelijk uitgebannen wordt. 

 

Kijk voor meer informatie en tips voor werkgevers op:


Fairspaces zet zich in tegen straatintimidatie en voor het creëren van een veilige sfeer binnen openbare ruimtes. Ze richten zich ook tot scholen, de werkvloer, horeca- en uitgaansgelegenheden. Ze zijn onderdeel van een groot netwerk van kleinere organisaties die zich inzetten voor veilige, inclusieve openbare, publieke ruimtes.  Ze doen dit doormiddel van het geven van workshops die worden aangepast op de behoefte van de organisatie. Ze focussen zich hierbij op 3 velden: Onderwijs, co-creation en beleidsadvies. 

Emancipator is een organisatie die zich inzet voor emancipatie door middel van het betrekken van mannen en jongens. Dit doen ze door te werken aan deze thema’s: zorg en arbeid, geweld en veiligheid, seksualiteit, en seksuele diversiteit. Gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit zijn niet alleen belangrijke thema’s binnen de samenleving, het is ook belangrijk dat er op de werkvloer aandacht voor is. Emancipator kan uw organisatie hierbij helpen.

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor bijdragen van Emancipator, zoals bijvoorbeeld masterclasses/keynotes, een verandertraject of workshops.

Active Bystander Training Company Ltd.

DoelgroepOrganisaties, (onderwijs)instellingen, overheden, (onderzoeks)instituten, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen etc. die preventief willen inzetten op sociale veiligheid.

 

Doel: Pesten, (seksuele) intimidatie, beledigen en andere vormen van onbetamelijk gedrag dragen bij aan het verzieken van een cultuur. Ze kunnen enorme schade toebrengen aan mensen en stress, angst, en mentale problemen veroorzaken. Deze training geeft medewerkers, studenten, leerlingen, leden etc. handvatten om ongewenst gedrag te bestrijden, ook het gedrag dat in de loop van de tijd genormaliseerd is.

 

De training bevatten beproefde besluitvormings- en persoonlijke effectiviteitstechnieken om de eerste angst om uitdagende situaties het hoofd te bieden, te overwinnen. Ze worden verduidelijkt aan de hand van gedocumenteerde voorbeelden van bekende mensen die zich onacceptabel gedroegen tegenover collega’s.

Verder kunnen samenwerkingen tussen grote bedrijven, zoals Unilever en kleine lokale bedrijven ook een goede invloed hebben op het voorkomen van gendergeweld op de werkvloer. Hoe? Kijk voor meer informatie op: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/feature-un-women-and-unilever-team-up-in-tanzania 

Kijk voor meer tips met betrekking tot beleid en preventie van geweld tegen vrouwen op de werkvloer op: https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/25

 

Om je sportvereniging veilig te houden, kijk op: https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan. Hier vind je een stappenplan om je vereniging veilig te houden. 

 

College voor de Rechten van de Mens

Ook kun je terecht bij het College voor de Rechten van de Mens als je (seksuele) intimidatie hebt ervaren. Je kunt bij hen het incident melden, of een oordeel aanvragen. Bij zo’n melding gaat het niet om het ‘aanklagen’ van een individu, maar er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen dit incident van intimidatie heeft plaatsgevonden. Het bedrijf of de organisatie is namelijk volgens de wet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.