Je klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens

Het doen van aangifte van een strafbaar feit is niet de enige juridische route om gevallen van seksuele intimidatie aan te vechten. In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving wordt seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie op grond van geslacht aangemerkt (artikel 1a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling). Daarom kun je ook je klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan in zo’n geval een onderzoek instellen naar de situatie, een hoorzitting houden en uiteindelijk een oordeel uitspreken of de organisatie in strijd heeft gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in deze procedure dus niet om het ‘aanklagen’ van individuele personen, maar om de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen de seksuele intimidatie plaatsvond. Die moet volgens de wet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving.

Waarom?

Voor het vaststellen of sprake is geweest van seksuele intimidatie in de zin van het gelijkebehandelingsrecht gelden niet dezelfde (strenge) bewijsregels als binnen het strafrecht. Daarnaast is de procedure laagdrempelig en kosteloos. Ook sta je met een oordeel van het College sterker in je schoenen als je je zaak wel voorlegt aan de rechter. Er geldt namelijk een motiveringsplicht als de rechter het oordeel van het College naast zich wil leggen en moet dus extra motiveren waarom. Zo’n 85% van de organisaties neemt maatregelen naar aanleiding van een oordeel verboden onderscheid of een aanbeveling van het College.

Hoe?

Kijk voor meer informatie over het maken van een melding of het voorleggen van je klacht op Discriminatieklachten en verzoek tot oordeel of ga direct naar het klachtenformulier. Telefonisch zijn we tussen 10:00-13:00 bereikbaar via 030 – 888 38 888. Melden kan ook anoniem. We registreren je melding, maar niet je naam, of je nu belt of mailt. Anonieme meldingen helpen ons werk als toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland.