Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van verschillende soorten van geweld tegen vrouwen. Uiteraard vervullen gemeenten al hun kerntaken, met name waar het gaat om het bestrijden van geweld achter de voordeur. Zo werken zij bijvoorbeeld vaak al nauw samen met Veilig Thuis en andere maatschappelijke organisaties. Maar gemeenten kunnen veel meer doen om geweld te voorkomen en om andere vormen van geweld te bestrijden, zoals straatintimidatie. 
 
Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende bewustwordingscampagnes en projecten die er binnen de gemeente voor kunnen zorgen dat bewustwording van geweld tegen vrouwen wordt vergroot en dast dit wordt aangepakt

Fair Spaces

Fair Spaces zet zich in voor veilige openbare en publieke ruimtes en wil met lokale acties en campagnes zorgen dat seksuele en discriminerende intimidatie in de publieke omgeving stopt.  Je kan hen inschakelen voor het creëren van een veiligere omgeving. Het doel van Fair Spaces is het creëren van een samenleving waarin iedereen in Nederland, ongeacht geslacht, ras, of geslachtsuitdrukking zich vrij voelt om zich te bewegen. Zij werken op verschillende tereinen samen om dit te bereiken. Zo geven zij ook beleidsadvies. Fairspace heeft meer dan vijf jaar ervaring in het begeleiden van lokale en nationale overheden. We gebruiken daarbij een holistische en datagestuurde aanpak voor onderwerpen als openbare veiligheid, gendergelijkheid en inclusiviteit.

Zonta

Lokale vrouwen service clubs: Zonta International en de Soroptimisten zijn vrouwen service clubs die zich inzetten voor vrouwen en zich richten op awareness en advocacy.  Zonta Says NO To Violence Against Women is een campagne van Zonta om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. De campagne, die in november 2012 begon, omvat de service- en belangenbehartigingsacties van Zonta-clubs en -districten om geweld tegen vrouwen en meisjes in hun lokale gemeenschappen te voorkomen en te beëindigen. Het belicht ook de voortdurende inspanningen van Zonta International om geweld tegen vrouwen en meisjes te beëindigen via het Zonta InternationalStrategies to End Violence against Women (ZISVAW) -programma en via Zonta’s partnerschappen met de Verenigde Naties en haar agentschappen.

Rutgers

Rutgers zet in op preventie en een collectieve aanpak van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Ook steunen ze gemeenten en lokale overheden om hun beleid, regelgeving en financiën hierop aan te passen. Ze hebben verschillende campagnes en projecten die hierbij kunnen helpen. 

Safe Streets Project 

In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte. 

Movisie

Movisie biedt effectieve interventies, praktijkvoorbeelden, trainingen en tools voor het ondersteunen van gemeenten en professionals in hun beroepspraktijk om seksueel- en huiselijk geweld integraal aan te pakken en te voorkomen. Ze gaan in op ontwikkelingen in de praktijk en het beleid om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Wo=men

Het platform Wo=men zet zich in voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in Nederland maar ook internationaal. Dit is 1 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid. Ze hebben verschillende programma’s en campagnes om dit te realiseren.

Act4Respect

Act4Respect is een organisatie die zich samen met jongeren en professionals inzet voor gelijkwaardige relaties onder jongeren en jongvolwassenen (15 tot 30 jaar), waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel-, gender gerelateerd– of cybergeweld. Ze willen voorkomen dat iemands sekse, identiteit of persoonlijkheid aanleiding vormt voor geweld. Beleidsmedewerkers die zich op lokaal, regionaal of nationaal niveau bezighouden met beleid op het gebied van cybergeweld, fysiek geweld en/of seksueel geweld vinden bij hen allerlei factsheets, toolkits en handreikingen voor verdere beleidsontwikkeling. 

Active Bystander Training Company Ltd.

DoelgroepOrganisaties, (onderwijs)instellingen, overheden, (onderzoeks)instituten, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen etc. die preventief willen inzetten op sociale veiligheid.

 

Doel: Pesten, (seksuele) intimidatie, beledigen en andere vormen van onbetamelijk gedrag dragen bij aan het verzieken van een cultuur. Ze kunnen enorme schade toebrengen aan mensen en stress, angst, en mentale problemen veroorzaken. Deze training geeft medewerkers, studenten, leerlingen, leden etc. handvatten om ongewenst gedrag te bestrijden, ook het gedrag dat in de loop van de tijd genormaliseerd is.

 

De training bevatten beproefde besluitvormings- en persoonlijke effectiviteitstechnieken om de eerste angst om uitdagende situaties het hoofd te bieden, te overwinnen. Ze worden verduidelijkt aan de hand van gedocumenteerde voorbeelden van bekende mensen die zich onacceptabel gedroegen tegenover collega’s.