Melden helpt!

45% van de vrouwen en meisjes in Nederland krijgt te maken met een vorm van geweld in haar leven. Slechts een klein deel van deze gevallen wordt gemeld.

Melden helpt! Om zelf hulp te krijgen, en ook om te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt.

In Nederland bestaan diverse meldpunten voor verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Via onderstaande links vind je deze meldpunten, en kun je zien wat er met je melding gebeurt. Ook vind je hier organisaties die zich inzetten tegen dit soort geweld, en organisaties waar je terecht kan voor informatie, advies en lotgenotencontact.

Bij welke organisaties kun je terecht voor:

Geweld achter de voordeur >

Seksueel geweld >

Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag >

Stalking en loverboys >

Cybergeweld en cyberstalking >

Eergerelateerd geweld, mensenhandel en gedwongen prostitutie >

Lotgenotencontact >

Herken de signalen

Signalenkaart huiselijk geweld

Vind je het moeilijk signalen te herkennen of weet je niet zo goed waar je naartoe moet? Kadera heeft de signalenkaart ontwikkeld, waarmee alle signalen en risicofactoren per leeftijd en risicogroep te zien zijn. Via de website is het mogelijk om de signalen aan te vinken en op te slaan in een interactieve PDF, waarmee de Meldcode gevolgd kan worden. Door gebruik te maken van de signalenkaart, kunnen meldingen nog beter onderbouwd en geregistreerd worden.