Via onderstaande sites kan je in contact komen met lotgenoten van bijvoorbeeld seksueel misbruik, stalking of geweld achter de voordeur. Ook vind je hier organisaties die juridsche hulp aanbieden voor slachtoffers.

Lotgenoten Seksueel Geweld 

Websitehttps://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/  
Telefoonnummer: 0800-0188 (CSG) voor als je direct hulp nodig hebt.  

Wie kan een melding doen
Vrouwen die te maken hebben (gehad) met Seksueel misbruik of seksueel geweld kan allerlei psychische, lichamelijke, emotionele, relationele en seksuele problemen. Ze bieden een platform aan met informatie, advies, chat en forum voor slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld waar je met lotgenoten kan spreken over je situatie.  

Wat gebeurt er met een melding
Je kan je aanmelden en deelnemen aan verschillende chatrooms met elk eigen thema’s. Zo kan je kiezen welke het beste aansluit bij jou behoefte en interesses. Je kan ook privégesprekken voeren. Ze bieden geen professionele hulp maar vooral een luisterend oor. Wel proberen ze je zo goed mogelijk te helpen en geven ze waar nodig advies en tips.  


Slachtofferhulp Nederland 

Website:  https://community.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik & http://www.slachtofferhulp.nl/  
Telefoonnummer: 0900-0101 

Wie kan een melding doen
Slachtofferhulp Nederland is het centrale punt in Nederland waar slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen va misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen, na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. SHN kan ook slachtoffers benaderen als zij hiervoor gegevens hebben gekregen vanuit de politie, bijvoorbeeld in het geval van ernstige misdrijven.  

Wat gebeurt er met een melding
De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Ze ondersteunen de slachtoffers bij het verwerken van deze bepaalde gebeurtenissen en, waar mogelijk, herstellen de materiele en immateriële schade. De hulp is gratis en er zijn 75 bureaus verspreid door heel Nederland.  Er is een lotgenotengroep voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld, via deze community kan je je verhaal delen en praten met lotgenoten: https://community.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik


SAFE (initiatief Radboud UMC)  

Website: https://www.safewomen.nl/  
E-mail: safe.elg@radboudumc.nl  (voor professionals)  

Wie kan een melding doen: 
SAFE is een online platform voor vrouwen in Nederland die partnergeweld mee maken, of mee hebben gemaakt. SAFE kan gratis, anoniem en volledig online gebruikt worden.

Wat: Vrouwen vinden er informatie (o.a. over partnergeweld en (on)gezonde relaties) en opties voor hulp en steun. Er is bijvoorbeeld een hulpdatabase beschikbaar waarmee jij in je eigen regio kan zoeken naar verschillende soorten hulp, zoals opvang, lotgenotencontact, juridische en psychologische hulp. De bedoeling is om een meer laagdrempelige optie aan te bieden waarmee vrouwen op een zelfgekozen moment en in hun eigen tempo kunnen uitzoeken in welke situatie ze zitten en welke hulpopties er zijn. Je kan je aanmelden en kan dan ook mee doen met hun onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Ze bieden hulp en ondersteuning en kijken ook naar wat jij zelf kan doen. Je kan een account aanmaken en daarmee inloggen op de site, en zo gebruik maken van verschillende tools.  


Hear My Voice & De Luisterlijn

Website: https://www.hear-my-voice.nl/
Telefoonnummer: oor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn 0900 – 0767De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar, ook via de chat op www.deluisterlijn.nl

Wie kan een melding doen:
Hear My Voice is een luisterlijn voor alle mensen die te maken hebben (gehad) met Huiselijk Geweld en hier over willen praten. Twijfel je of er sprake is van huiselijk geweld of durf je er nog niet mt anderen over te praten, dan kan je altijd contact opnemen. Hear My Voice zelf is op dit moment gestopt als luisterend oor maar zij maken op dit moment een doorstart. De nieuwe luisterlijn zal gelanceerd worden tijdens de Orange the World campagne. Zij zullen verder gaan als Hear My Voice Too. Deze luisterlijn is opgezet voor en door vrouwen die te maken hebben gehad met geweld achter de voordeur, met als doel de drempel naar professionele hulp te verlagen. Voor meer informatie kan je kijken op hun Facebookpagina; https://www.facebook.com/pg/Hear-my-Voice-too-108493424252949/about/?ref=page_internal

Je kan op dit moment wel contact opnemen met De Luisterlijn; https://www.deluisterlijn.nl/
Je kan hen mailen, bellen of chatten als je je verhaal kwijt wilt en opzoek bent naar een luisterend oor.


Arosa 

Websitehttps://www.arosa-zhz.nl/home  
Telefoonnummer: 010 – 820 08 40 (voor informatie en advies)
& 0800 – 32 000 32 (voor een luisterend oor/lotgenoten)  
E-mailinfo@arosa-zhz.nl  

Wie kan er een melding doen
Iedereen die huiselijk geweld heeft ervaren en die hulpverlening wenst. In de aanpak van huiselijk geweld is Arosa dé organisatie voor de opvang van vrouwen, kinderen en mannen in de centrumgemeente Rotterdam. Arosa biedt hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en schadelijke traditionele praktijken (waaronder eer gerelateerd geweld).  

Wat gebeurt er met de melding
Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Daarnaast heeft Arosa een adviserende functie. Arosa biedt (crisis) opvang en intra- en extramurale begeleiding, passend bij de vraag en uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt. Waar nodig bieden ze veilige, beschermde opvang, waar mogelijk vindt hun dienstverlening plaats in de eigen omgeving (ambulant). Arosa werkt met haar cliënten aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld. Onze focus ligt op veiligheid voor alle gezinsleden want ieder mens heeft recht op een veilig leven zonder geweld. 


Wat kan mij helpen

Website: https://www.watkanmijhelpen.nl/

Met de campagne ‘Wat kan mij helpen’ wil het ministerie van Justitie en Veiligheid mensen die tegen hun wil seks met een bekende hebben gehad, motiveren zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken. De campagne is o.a. zichtbaar op billboards, in uitgaansgelegenheden, op scholen en online. Op de website watkanmijhelpen.nl kunnen mensen die een ongewenste, ingrijpende seksuele ervaring hebben gehad, bekijken wat anderen hebben meegemaakt, wat hun gevoelens en twijfels waren, waarom zij professionele hulp hebben gezocht en wat dat hen heeft opgeleverd. De verhalen helpen slachtoffers te beseffen dat het niet oké is wat er is gebeurd en dat professionele hulp kan helpen.


Fier

Websitehttps://www.fier.nl/  
Telefoonnummer088 2080 000  
E-mail: aanmeldingen@fier.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, mishandeling, of problemen binnen een eercultuur. De organisatie helpt slachtoffers, plegers, en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Fier heeft een divers hulpaanbod. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Er is geen lotgenotengroep, maar de organisatie zet wel in op verbetering van de rechtspositie van slachtoffers. Ze bieden hiervoor veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.


Langzs (rechtsbijstand)

Websitehttps://langzs.nl/  
E-mail: info@langsz.nl  

Wie kan een melding doen
Als je rechtzoekende bent en slachtoffer van bijvoorbeeld seksueel misbruik, seksueel geweld of een geweldsmisdrijf kan je hier terecht voor bijstand. Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. 
 
Wat gebeurt er met een melding
Je kan contact opnemen als je behoefte hebt aan juridische bijstand. De gespecialiseerde advocaten kunnen dan kijken hoe ze je verder het beste kunnen helpen.  Kijk hier voor hulp van de stichting bij jou in de buurt: https://langzs.nl/rechtzoekende/advocaten/

Kijk voor meer informatie over rechtshulpverlening, strafrechtadvocaten en rechtshulp van uw bijstandsverzekeraar op: https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/aangifte-tot-straf/rechtshulp/